Visjon

Idrettslaget Høvdingen skal være et åpent og inkluderende idrettslag for alle.

Verdier: Helse – Respekt – Idrettsglede

Helse: Høvdingen er et idrettslag som gir alle i alle aldre et helsefremmende tilbud i nærmiljøet.

Respekt: I Høvdingen etterstreber vi fairplay, gode holdninger og viser respekt for alle.

Idrettsglede: I Høvdingen tilbyr vi barn og ungdom en trygg utviklingsarena for mestring og idrettsglede.

Idrettslaget Høvdingen bygger sine verdier på de samme grunnverdiene som Norges Idrettsforbund.