Politiattestordningen

Alle med oppgaver i idretten som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, skal fremvise en gyldig politiattest (barneomsorgsattest). Dette er en forutsetning for at vi skal kunne ha en trygg idrett og oppnå idrettsglede for alle. De som har merknader på sin politiattest, skal ikke ha slike oppgaver i idretten. Dette gjør vi for å hindre at personer som tidligere har begått alvorlige lovbrudd, skal kunne gjøre nye lovbrudd i idretten.

Søknadsskjema finner du her

Intern prosedyre i IL Høvdingen

Det skal sendes en kopi av attesten til: dagligleder@hovdingen.no

Daglig leder fyller inn i medlemsregisteret at vedkommende har gyldig politiattest.

Selve politiattesten blir da makulert.

Daglig leder informerer via e-post til gruppeleder om mottak av attest.

Les mer om politiattest på idrettsforbundets hjemmeside.