IL Høvdingen har et hovedstyre som består av medlemmer som er direktevalgt av årsmøtet, samt gruppelederne for de ulike gruppene.

Hovedstyret 2022
Deler av hovedstyret 2022

De direktevalgte medlemmene utgjør også arbeidsutvalg (AU):

StyrelederAndreas Brovig41361467styreleder@hovdingen.no
NestlederTone B Nordibø 99232443nestleder@hovdingen.no
SekretærCathrine Humlen Ruud95283695sekretaer@hovdingen.no
StyremedlemSilje Qvalben48061994styremedlem1@hovdingen.no
StyremedlemRichard Ekhaugen99693624styremedlem2@hovdingen.no
VaramedlemStian Brattland45807222varamedlem2@hovdingen.no
VaramedlemVakant

Idrettslaget har følgende grupper; barneidrett, fotball, friidrett, hest, håndball, orientering og trim.

Gruppeledere, og medlemmer av hovedstyret:

BarneidettMarita A Erlandsen98287758leder.barneidrett@hovdingen.no
FotballBirgitte Sanda97691469leder.fotball@hovdingen.no
HestesportGabrielle R Nyhuus95888949leder.hest@hovdingen.no
HåndballFinn E Espegren99573883leder.handball@hovdingen.no
OrienteringHalvard Vesterhus97197729leder.orientering@hovdingen.no
TrimgruppaMarianne M Olsen47616417leder.trim@hovdingen.no

Medlemsansvarlig er Hilde Erdvig, medlem@hovdingen.no.