IL Høvdingen har et hovedstyre som består av medlemmer som er direktevalgt av årsmøtet, samt gruppelederne for de ulike gruppene.

Deler av hovedstyret 2022

De direktevalgte medlemmene utgjør også arbeidsutvalg (AU):

StyrelederTone Birgit Nordibø 99232443styreleder@hovdingen.no
NestlederRichard Ekhaugen99693624nestleder@hovdingen.no
SekretærCathrine Humlen Ruud95283695sekretaer@hovdingen.no
StyremedlemSilje Qvalben48061994styremedlem1@hovdingen.no
StyremedlemStian Brattland45807222styremedlem2@hovdingen.no
VaramedlemMarita Erlandsen98287758varamedlem1@hovdingen.no

Idrettslaget har følgende grupper; barneidrett, fotball, friidrett, hest, håndball, orientering og trim.

Gruppeledere, og medlemmer av hovedstyret:

BarneidettErlend Vene45500195leder.barneidrett@hovdingen.no
FotballBirgitte Sanda97691469leder.fotball@hovdingen.no
HestesportGabrielle R Nyhuus95888949leder.hest@hovdingen.no
HåndballFinn E Espegren99573883leder.handball@hovdingen.no
OrienteringHalvard Vesterhus97197729leder.orientering@hovdingen.no
TrimgruppaMarianne M Olsen47616417leder.trim@hovdingen.no

Medlemsansvarlig er Hilde Erdvig, medlem@hovdingen.no.