Høvåghallen er Høvågs «storstue» og stod ferdig bygget i 2003. Hallen inneholder håndballbane i standard mål, speilsal for aerobic og dans, gode garderobefasiliteter og foajé med kantine. I tillegg har den kommunale fritidsklubben «Grasroda» åpent ukentlig. Høvåg skole SFO bruker normalt hallen på dagtid hverdager i skoleåret, og det meste av skoleferier. IL Høvdingen har organisert trening for gruppene håndball, friidrett og trim her.

 Treningstider og utleie

Se følgende link for faste treningstider i Høvåghallen og Speilsalen 2023-24.

Høvåghallen kan leies til bursdager og arrangementer.
Kontaktperson for utleie er Anne-Marit Fjeldsgård Anne-Marit.Fjeldsgard@boen.com

Informasjon om utleie og priser finner du her

Brukerstyre for Høvåghallen

Lillesand kommune utpeker personer som utgjør et styre for dem som bruker Høvåghallen. IL Høvdingen er per nå representert med to personer i brukerstyret; Anne Bjørge og Andreas Brovig

Brukerstyret består av følgende personer:

Vedtekter for Brukerstyre for Høvåghallen, vedtatt ved konstituering av nytt brukerstyre 30.05.2023.