Foto: Roald Hermansen

Foto: Roald Hermansen

På Hæstadsletta ligger Høvåg stadion. Her har vi kunstgressbane, treningsapparater, padelbaner og små fotballbaner. I tillegg er det treningsanlegg for hestesport. IL Høvdingens klubbhus ligger også her, med kontor, garderober, lager og møterom.


Treningstider:

Kontakt Gruppeleder Fotball for informasjon om treningstider.

Andre klubber som ønsker å leie plass til trening eller kamper, ta kontakt med daglig leder.

Vårt flotte klubbhus på Hæstadsletta med forsamlingslokale og garderobeanlegg, ble bygget i 2006 på dugnad av lagets medlemmer.


Padel

På Høvåg stadion har vi to utendørs padelbaner. Booking skjer via appen Matchi. Søk opp “IL Høvdingen” for å booke banene.

NB. På grunn av en elektrisk feil på lysanlegget virker dessverre ikke lyset på padelbanene våre. Vi har en pågående garantisak mot leverandøren, og det er uklart når saken er løst.

Primær målgruppe for padelbanene er Høvågs innbyggere, hytteeiere og besøkende i nærområdet, men tilbudet er åpent for alle.

Det er gratis å bruke banene. For dere som har glede av tilbudet, vil det være en mulighet til å tegne et medlemskap i idrettslaget, eller til å gi et bidrag til å driften på Vipps 119146.

Retningslinjer for bruk av Padelbanene