Har du lyst til å prøve orientering? Vi er klare til å lære deg en spennende idrett!

 O-gruppa i Høvdingen startet opp så tidlig som i 1950, men brødrene Karl og Helge Kvaase deltok året før i flere o-løp i Kristiansandsdistriktet. Fra slutten av 1950-tallet og utover hevdet Høvdingens o-løpere seg helt i toppen, både på kretsnivå og nasjonalt.  Orienteringssporten hadde imidlertid festet seg solid i bygda og det har i perioder vært svært god oppslutning. 

Høvdingens o-gruppe har i alle år vært aktiv på kartfronten med Karl Kvaase som drivkraft. I 2013 kom vårt o-kart nr. 27, et flott sprintkart over Lillesands sentrale områder. Dette viser at o-sporten delvis har flyttet inn i by- og parkområder. 
Orienteringsgruppa i Høvdingen har tradisjonelt hørt inn under Vest-Agder orienteringskrets, men ble etter krav fra Norges orienteringsforbund flyttet over til Aust-Agder o-krets i 1988. Vi har imidlertid en løsning med sportslig tilhørighet til Vest-Agder.
O-sporten byr på fine opplevelser i skog og mark, et godt og positivt miljø og sportslige utfordringer for de som ønsker å satse.

Ulike tilbud: 

·         – Nybegynnerkurs – instruksjon

·         – Deltakelse i arrangering av skoleorientering

·         – Tur-orientering med kulturminner, datoposter og trimopplegg

·         – Arrangere kretsløp og klubbløp med årlig klubbmesterskap.

Vi ønsker alle velkommen ut i naturen med kart og kompass. Vi har erfarne løpere til å gi opplæring og følge nybegynnere ut på postjakt. Det er veldig fint om foreldre til barna også kan engasjere seg.
Har du lyst til å prøve orientering? Vi er klare til å lære deg en spennende idrett!

Høvdingens orienteringskart – en historisk oversikt

Høvdingen har produsert orienteringskart siden 1959. Karl Kvaase var en av pionerene i kretsen og produserte jevnlig o-kart opp gjennom årene. I de seinere årene har o-kartproduksjonen blitt mer profesjonalisert, og våre kart er i hovedsak synfart og tegnet av Rambøll Mapping AS i Kristiansand.

Halvard Vesterhus er leder for orienteringsgruppa.