Lek og aktivitet er viktig for barns utvikling. Barneidretten er Høvdingens aktivitetstilbud til 4- og 5-åringene, og finner sted hver tirsdag fra kl. 17:30 til 18:30 i Høvåghallen.

Sesongen starter i august/september og varer til mai, med små pauser i forbindelse med skoleferier. Tilbudet drives av foreldre på frivillig basis. Faktiske oppstartsdatoer og ferier annonseres løpende.

Alle barn som fyller 4 eller 5 år i løpet av kalenderåret er hjertelig velkommen til oppstart august/september samme år.

Det overordnede målet med barneidretten er å ha det gøy med lek og bevegelse! Ting vi gjør på barneidretten er f.eks. velkjente leker som fisken i det røde hav og «tikken», musikkleker, staffetter og aktivitetsløype.

Det eneste man behøver å ha med til barneidretten er innesko og vannflaske.

For at 4- og 5-åringene skal få et godt utgangspunkt for å ha det gøy i hallen har vi noen få retningslinjer:

  • Hvert barn må følges av en voksen, og det er den voksne som har ansvaret for barnet på treningen. Vi oppfordrer alle foreldre til å holde et øye på eget barn.
  • På barneidretten er hallen forbeholdt 4- og 5-åringene. Vi ber derfor om at større og mindre søsken som er med oppholder seg på tribunen eller i garderobeområdet.
  • Av forsikringsmessige årsaker må alle barn som deltar på barneidretten være medlem av Høvdingen.

Husk innesko!

Erlend Vene er leder for barneidretten.